S Faktor

I když jsou některé cviky náročné, všechny byste měla pociťovat jako přirozené a smyslové.

Náš cíl:

–  skutečná smyslovost

– schopnost prožít si s rozkoší každý pohyb svalů a co nejvíce se z něho radovat

Zásady S Faktoru:

Zpomalte

Není nic silnějšího a erotičtějšího než žena, která si dává na čas!

Poslouchejte svůj vnitřní metronom a řiďte se jím!

Pomáhejte si správným dýcháním.

Zpomalení má svůj fyzický přínos – při rychlejším pohybu vám gravitace a setrvačnost dovolují méně zatěžovat svaly. Při zpomaleném cvičení je třeba každý pohyb vydržet déle, což pro tělo znamená důkladnější trénink.

Prociťte napětí

V každé poloze hledejte nejzazší bod – co největší prohnutí šíje, co největší přetočení páteře, co nejdelší protažení nohy při každém kroku

Pohybujte se uvědoměle

Cvičte soustředěně a stále si uvědomujte sama sebe!

Využívejte pohyb ekonomicky – co nejméně pohybu v co nejdelším čase

Nemyslete tolik na to, kam chcete dojít, ale spíše jak se k cíli dostáváte.

Snažte se prožívat přítomný okamžik.

Probuďte představivost

Při pohybu si představujte, že vaše tělo proniká hustou, vazkou substancí, jako je horký puding. Uvědomte si, jak prostředí klade odpor, zvláště na hrudi, zádech, bocích, rukou a nohou.

Využívejte všech pěti smyslů

Věnujte pozornost zvlášť každému pocitu vašeho těla, například dotyku vlasů na vašich ramenou a tváři, když kroužíte hlavou, dotyku nártů na podložce či koberci, když v kleku kroužíte trupem. Všímejte si, jak vás světlo v pokoji hladí po těle a obličeji. Zaměřte se na chuť v ústech, na vůni své kůže, vlasů a oblečení. Prociťte, jak vlny zvuků obkružují vaše tělo.

Dýchejte

Každý pohyb by měl být podpořen hlubokým nádechem a výdechem. Váš dech bude pohánět pohyby těla jako vítr plachty. Kupříkladu při kroužení trupem vsedě si všimněte, jak vám nádech pomáhá protlačit hrudník kupředu a otevřít se, zatímco výdech vtahuje vaše břicho dovnitř, do schoulené pozice.

Hluboké dýchání je podstatné pro všechna cvičení. Zvyšuje schopnost svalů protáhnout se dodáním více kyslíku buňkám.