O čem je Flirt Dance?

Abyste mohly tancem flirtovat, musíte ovládat své tělo, mít ho ráda a cítit se sexy.

Ovládání těla je dlouhodobý proces. Pomáhá k němu jakékoliv cvičení zaměřené na koncentraci, posílení a protažení. Například joga, powerjoga, pilates atd. V posledních letech je ve světě velkým hitem S Factor, který používáme na hodinách Flirt Dance.

S Factor je nová metoda, která je inspirována jógou, pilates technikou, baletem, striptýzem a tancem u tyče. Toto cvičení a následně tančení, umožňuje posílení a protažení celého těla, uvědomění si sebe sama, své ženskosti, svého těla. Používá prvky ze všech výše popsaných technik, ale nelze si pod ním představit striptýz jako takový. Svlékání se na hodinách opravdu nedočkáte. Jedině na individuální lekci, pokud by to některá z vás opravdu chtěla zkusit… Většina S Faktoru probíhá na podložce na zemi, proto je nutný pohodlný oděv.

S Factor zařazuje Flirt Dance velmi často hlavně v začátečnickém kurzu, protože dokud si žena neuvědomí sebe sama a svaly svého těla, nemůže být sexy.

Další částí kurzů jsou prvky z latinskoamerických tanců, orientálních tanců a dalších. Ze všech těchto tanců jsou vybrány prvky, které rozvíjejí ženskost a umožňují tanečnici být velmi svůdná.

Po zvládnutí základních prvků se začínají spojovat do jednodušších variací a následně do choreografií. Postupem času je do dalších pokročilostí zařazen tanec se židlí, tanec u tyče a podobné.

Na hodinách se rozhodně nebudete nudit. Vyžadují však váš maximální zájem o rozvíjení sebe sama. Pokud nebudete chtít vzbudit v sobě ženskost, svůdnost, dravost a sexappeal, nikdo to z vás nedostane.

Já však pevně doufám, že každá chceme probudit tu ženskost, která v nás dřímá a životem v naší uspěchané době je potlačována. Proč si alespoň na pár hodin nezkusit, jak se asi cítí ženy, které jsou vnitřně přesvědčeny o té královně ve své duši. Je to velmi povznášející pocit a pomáhá zvyšovat sebevědomí. Zvyšte si sebevědomí a objevte v sobě bohyni!!!

 Těším se na vás na hodinách Flirt Dance a S Faktoru…